Статут на ПСК Бистра


Преземи го Статутот  на ПСК Бистра

ЗДРУЖЕНИЕ ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ „БИСТРА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – СКОПЈЕ 

 

С Т А Т У Т

НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ „БИСТРА“

ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - СКОПЈЕ

(пречистен текст)

 

 

Март 2011 Скопје