Контакт информации

ПСК Бистра

„Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје
П.Фах:504
тел: 02 3 164 365 - Планинарски дом „Даре Џамбаз“
на врвот Крстовар 1066 мнв. - Водно
е-пошта: pskbistra@gmail.com

Испратете сугестии и коментари